s  
 
 

Kvintessensen av Kvintessensen
- om fÖretaget

VÄg orden - mÄt dem inte!
Att ta ut kvintessensen av något betyder att se själva poängen, det viktiga. Det gör vi.

Kvintessensen arbetar med budskap - ditt budskap. Vi arbetar med att träna företag och organisationer att få fram sitt budskap tydligare, internt och externt. Retorik, skriftlig kommunikation, text, från företagspresentationer till korrektur.

Väg orden - mät dem inte! Det verkar Kvintessensen för.

Kvintessensens affÄrsidÈ och vision
- varfÖr Kvintessensen finns

VÄg orden - mÄt dem inte! 
Att ta ut kvintessensen av något betyder att ta fram och förstärka själva poängen, det viktiga. Om man väger sina ord behöver man inte säga så mycket. Det verkar vi för.

Kvintessensens affÄrsidÉ 
Vi ska hjälpa företag och organisationer att skärpa kommunikationen. Vi ska vässa pennan för våra kunder så att de effektivare kan visa sina fördelar så att det känns. Kvintessensen ska hjälpa till förståelse som ger en tydlig utveckling för kunden. Kvintessensen ska ge utbildning som behövs.

Mer, fler och stÖrre
Sedan 1995 har Kvintessensen funnits och växt till. Vi har ett brett utbud av utbildning inom marknadskommunikation, affärsmannaskap och språk.

FÖrstÅelsens broar 
Det så kallade kunskapsgapet - det att människan inte förmår att ta till sig ny kunskap i den takt som den utvecklas - växer samtidigt som allt ökar, världen blir större, konkurrensen ökar och stora, offentliga marknader avregleras. Därför behövs förändringar mot nya, effektivare former för kommunikation, kompetensutveckling och lärande. Därför behövs Kvintessensen. För att minska kunskapsgapet och bygga en bro till förståelse. Kvintessensen har också arbetat upp en kompetens inom olika former av Internetbaserad utbildning eftersom vi först utgår från att det är en utbildning, sedan att den ska vara Internetbaserad.

Kvintessensens omrÅden 
Kvintessensen utvecklar och tydliggör affärsområden. Vi erbjuder våra kunder utbildning inom retorik och kommunikation, förhandling, affärsmannaskap, pedagogik för internlärare och språk. Utbildningarna genomförs bara som företagsanpassade delutbildningar eller utbildningsprogram, skräddarsydda efter kundens krav. Vår vision Vår vision är att hjälpa våra kunder att skärpa sin kommunikation internt i organisationen och ut mot kunden genom framgångsrika utbildningar och relevant rådgivning. Denna kompetensutveckling ska kunden kunna välja i de former som passar bäst utifrån varje konkret situation - och vi ska hantera dem. De kunder som använder sig av Kvintessensen, får fram kvintessensen av sitt budskap att föra fram till sina kunder, kunder som skapar mervärden. Vi växer med våra kunder.

Kompetensstrategi 
Vi hjälper våra kunder att utifrån sin position och strategi skapa en långsiktig kompetensstrategi som stärker företagets konkurrenskraft och förmåga att utvecklas. Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders kompetensutveckling genom att fastställa kompetensbehov, kontinuerligt genomföra och följa upp utbildning för att möta behoven och på ett flexibelt sätt erbjuda olika tilläggstjänster inom området kompetensutveckling.

Strategi
Vi arbetar utifrån situationsanpassat lärande som innebär att förankra visioner och strategier i företag och organisationer. Konceptet bygger på problembaserat lärande, vars byggstenar är verklighetsanknutna situationsbeskrivningar, självstyrt lärande och samverkan i grupp.

Utveckling
Kvintessensens uppgift är att ta fram produkter och tjänster för att möta marknadens nya krav på tillgänglighet, individanpassning och effektivitet i utbildningen. Kvintessensen har också därför hjälpt till att ta fram stora utbildningsprogram över Internet i affärskommunikation.

Nya former?
För oss är det inte fråga om lärarledd utbildning eller E-learning. E-learning kommer inte att ta över, utan de olika utbildningsformerna kommer att leva i symbios med varandra. Våra kunder kommer att efterfråga kompetensinsatser där leverantören förmår att kombinera de olika formerna av insatser så att de ger maximalt resultat för konkret projekt. Kvintessensen möter kundens krav på flexibilitet i tid, plats och form för utbildningens genomförande från lärarledd utbildning till individanpassad webbutbildning. Vi kombinerar gärna lärarledd utbildning med E-learning. Tillsammans med kunden tar vi fram rätt lösning för varje konkret kompetensinsats.

Lärarledd utbildning
Individuell coaching
Lärarledd utbildning i grupp
Distansutbildning
E-learning standard

E-learning
E-learning anpassad

 

SÅ arbetar Kvintessensen

VÄg orden - mÄt dem inte!
Att ta ut kvintessensen av något betyder att ta fram och förstärka själva poängen, det viktiga. Om man väger sina ord behöver man inte säga så mycket. Det verkar vi för.

Kvintessensens affÄrsidÉ
Vi ska hjälpa företag och organisationer att skärpa kommunikationen. Vi ska vässa pennan för våra kunder så att de effektivare kan visa sina fördelar så att det känns. Kvintessensen ska hjälpa till förståelse som ger en tydlig utveckling för kunden. Kvintessensen ska ge utbildning som behövs.

Mer, fler och stÖrre
Sedan 1995 har Kvintessensen funnits och växt till. Vi har ett brett utbud av utbildning inom marknadskommunikation, affärsmannaskap och språk.

FÖrstÅelsens broar
Det så kallade kunskapsgapet - det att människan inte förmår att ta till sig ny kunskap i den takt som den utvecklas - växer samtidigt som allt ökar, världen blir större, konkurrensen ökar och stora, offentliga marknader avregleras. Därför behövs förändringar mot nya, effektivare former för kommunikation, kompetensutveckling och lärande. Därför behövs Kvintessensen. För att minska kunskapsgapet och bygga en bro till förståelse. Kvintessensen har också arbetat upp en kompetens inom olika former av Internetbaserad utbildning eftersom vi först utgår från att det är en utbildning, sedan att den ska vara Internetbaserad.

Kvintessensens omrÅden
Kvintessensen utvecklar och tydliggör affärsområden. Vi erbjuder våra kunder utbildning inom retorik och kommunikation, förhandling, affärsmannaskap, pedagogik för internlärare och språk. Utbildningarna genomförs bara som företagsanpassade delutbildningar eller utbildningsprogram, skräddarsydda efter kundens krav. Vår vision Vår vision är att hjälpa våra kunder att skärpa sin kommunikation internt i organisationen och ut mot kunden genom framgångsrika utbildningar och relevant rådgivning. Denna kompetensutveckling ska kunden kunna välja i de former som passar bäst utifrån varje konkret situation - och vi ska hantera dem. De kunder som använder sig av Kvintessensen, får fram kvintessensen av sitt budskap att föra fram till sina kunder, kunder som skapar mervärden. Vi växer med våra kunder. ]

 

Andra om Kvintessensen
- referenser och RÖster

Referenser 
Vi har många nöjda kunder och ger gärna referenser. Bland annat: 

”Kvintessensen av vårt samarbete med Lars är att han 
… verkligen lyssnar på oss som uppdragsgivare. Med båda öronen. Och huvudet.
… tar hänsyn till termer och uttryckssätt som vi upplever som bransch- och företagsspecifika och icke förhandlingsbara.
… vitaliserar våra egna analyser och resonemang.
… lyckas uttrycka våra idéer på nya sätt, samtidigt som vi känner igen oss och kan göra det nya till något eget.”
Ulla Petré, Chef, Interverbum

”Den 8 april 2006 hade jag nöjet att delta i en utbildning för kandidater i 2006 års val. Lars J O Larsson ledde den på ett engagerat och inspirerande sätt. Och han lärde ut många praktiska tips om hur man får människor att lyssna, förstå och hålla med.”
Lennart Levi, MD, PhD, Professor em, Karolinska Institutet, (nu riksdagsledamot)

RÖster
Här är vad några deltagare sagt:
• Slipad lärare, kan det mesta eller snarare allt inom ämnet presentation
• Entusiasmerande, engagerad, kunnig, pedagogisk, duktig på att hela tiden ge exempel
• Verktyg jag kan använda 
• Jag kan nu se retorik i andras tal och jag kan själv lägga upp ett tal. 
• Dina upplägg fungerar utmärkt, jag fick nytta av kursen redan dagen efter.
• Underbart bra. En himla skön, härlig kille. Mycket intressant och superkul. 
• Underhållande och upplysande. Intressant på ett lättsamt sätt. Gav idéer och inspiration. 
• Jättekul typ. Underhållande och lärorikt. En höjdare helt enkelt.
• Mycket bra! Himla duktig kille! Applåder!
• Engagerande och lagom lättsam 
• Det bästa på hela kursen. Hittills. 
• Asbra! Verkligen intressant! Jätterolig föreläsare! 
• Jätteduktig föreläsare - rolig och så. Jag lärde mig väldigt mycket, men det är också ett ämne som intresserar mig. Kul att få spåna under grupparbetet. 
• Skitbra! Föreläsaren var den bästa jag någonsin träffat på! 
• Roligt. Man fick många skratt och man lärde sig mycket om media. Kul att göra en egen kampanj. Han berättade allt på ett roligt sätt. 
• Bra, lite annorlunda genomgång 
• Första intrycket: det här är roligast hittills, han är verkligen jättebra. Helt klart den bästa talaren, helt otrolig på att dra med folk. Jag kände mig otroligt engagerad. 
• Mycket bra föreläsare. 
• Jättebra! Man fick många bra tankeställare! 
• Väldigt bra! Han visste vad som gäller, med den erfarenheten gav han intryck och fick respekt.
• Mycket roligt, lockade till många skratt lätt att lyssna 
• Härligt engagerande och positiv lärare! Väl insatt i det mesta, mycket allmänbildad och kunnig i det han undervisar i. Professionell och personlig! En inspirerande kurs!
• Enormt bra kursledare, engagerad och brinner för detta.
• Fantastiska exempel, bra insikt i hur budskap ska förpackas/paketeras, bra redskap
.

 

KontakT

Kvintessensen
Intagsgränd 3 
S-153 41 Spånga

Telefon: 08-297177
Mobil: 070-6327101
E-post: Kvintessensen
Organisationsnummer: 969619-6253

 

 

 

 

Start to webmaster E-post